อะไรเล่า ..? ภิกษุทั้งหลาย ที่เราตถาคตได้บอกแก่เธอ....


นั่นคือ  ทุกข์  .....สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้บอก

นั่นคือ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ...สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้บอก

นั่นคือ ความดับแห่งทุกข์...สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้บอก

นั่นคือ ทางดำเนินถึงความดับทุกข์ ..สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้บอก....ความเห็น (3)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

...ทุกข์....นั้นจะสามารถมองเห็นได้จากพระพุทธดำรัสดังนี้คือ.."ผู้ใดมองเห็นทุกข์  ผู้นั้นย่อมมองเห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์  ความดับแห่งทุกข์ และทางดำเนินถึงความดับทุกข์ด้วย"

ส่วนผู้ที่ปฏิเสธเรื่อง...ทุกข์..แล้ว  ...หนทางดำเนินเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์(มรรค ๘)  ย่อมไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง

เราต้องตระหนักอยู่ในจิตของเราด้วยว่า         การยอมรับเรื่องทุกข์ .....ว่าเป็นข้อเท็จจริงอันครอบคลุมอยู่ทั่วไปนั้นหาใช่เป็นการปฏิเสธความสำราญ  หรือความสุขก็หาไม่.................ความเห็น (6)

อาหารที่ไม่ถูกปาก  เครื่องดื่มที่ไม่น่าชื่นชม  การประพฤติตัวที่ไม่น่ารัก  และเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  อีกร้อยแปดพันเก้า  ย่อมจะนำมาซึ่งความทุกข์ยาก  และความไม่น่าพึ่งพอใจแก่เรา..........ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชน หรือไม่ก็ตาม  ไม่ว่าจะรวยหรือจน  สูงหรือต่ำ  มีการศึกษาหรือไร้การศึกษาก็ตาม 

เชคสเปียร์ นั้นใช้คำของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาเขียนเรื่อง แฮมเลท ว่า  "เมื่อความโศกเศร้าได้บังเกิดขึ้น  มันไม่ได้แอบเข้ามาเพียงคนเดียว  แต่มากันเป็นกองทัพเลย"

ทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสามสิ่งนี้  คือ อัสสาทะ (ความพึ่งพอใจ)   ....  อาทีนวะ (ผลกระทบอันชั่วร้าย)  และ นิสสรณะ (การหลุดพ้นไป)  คือความจริงของประสบการณ์  และเป็นภาพที่แท้จริงของสิ่งที่เราเรียกว่า  " ชีวิต"

ถ้าเลิกลุ่มหลงในสิ่งต่าง  ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และครองชีวิตด้วยทัศนะที่.....จะละวาง  .......โดยเป็นผู้ที่มองทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริง  และการอบรมเพื่อให้สงบต่อการผันแปรต่าง ๆของชีวิต  เป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อทุกอย่างล้มเหลว และสามารถดำรงสติมั่นเสมอ  ละวางสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบทั้งหลาย.....

 

รู้จักทุกข์ที่เกิด

รู้จักสุขที่เกิด

วางทุกข์วางสุข

ไม่มีแม้เรา วางทุกสิ่ง

ทำหน้าที่ของโลกและคงอัตภาพกว่าจะหมดอายุขัยตามธรรมดาของโลก เท่านี้ดีมากแล้ว

ขอโมทนา

สวัสดีครับ ....คุณสวัสดิ์ครับ ยินดีที่ได้ร่วมเสวนาครับ ...

อิตชิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง  ขิปปะเมวะ  สมิตชะตุ......ปรารถนาพรใด ก็ให้ได้รับพรอันประเสริฐนั้น....ครับอนุโมทนาบุญครับ.......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท