การนำ Blog มาใช้ในองค์กร

หากจะนำ web blog มาใช้ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ