เรียนถามขั้นตอนการนำเสนอ

เรียนถามอาจารย์ทัศนีย์ และคณะวิจัย EdKM ค่ะ

  ดิฉัน นางสาวไซมาโตน อับดุลลอฮ์  ครูโรงเรียนบ้านพรุ สพท.ยะลา เขต 1 ซึ่งต้องเข้าร่วมมหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ 4 ภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นที่ จ.สงขลา  4-5 ส.ค 50 นี้ด้วยค่ะ  มีเรื่องอยากเรียนถามคณะอาจารย์   ดังนี้ค่ะ

     - ในการนำเสนอ โรงเรียนบ้านพรุ จะนำเสนอโดยการใช้ Power Point   ใน หัวปลา "บ้านพรุสวยด้วยมือเรา"  แต่ตอนนี้รู้สึกว่า สับสนกับวิธีการนำเสนอ  จึงอยากเรียนถามถึง ลำดับขั้นตอน ในการนำเสนอ วิธีการใช้เครื่องมือ KM  คือ

     1. กำหนดหัวปลา

     2. เรื่องเล่าเร้าพลัง

     3. สกัดขุมความรู้

     4. สังเคราะห์แก่นความรู้

     5. การนำไปใช้

ตามลำดับดังนี้ ใช่หรือปล่าวค่ะ

 หาก ผิดพลาด  หรือ ต้องใช้ขั้นตอนอย่างไร  อยากให้อาจารย์ แนะนำ วิธีการนำเสนอ หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการนำเสนอค่ะ  

                                  ขอบคุณค่ะ

                      นางสาวไซมาโตน  อับดุลลอฮ์

                  (โรงเรียนบ้านพรุ สพท.ยะลา เขต 1)


 
คำตอบ