สอบถามความรู้สึกที่มาศึกษาในมหาลัยชีวิต

ผมตัวแทนกลุ่มที่  11   นางรำ กระทุ่มราย โนนแดง ศูนย์การเรียนรู้อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา มีความยินดีที่อยากจะรู้จักกลุ่มของท่านในฐานะที่พวกเราศึกษาในโครงการเดียวกัน  และท่านมีความรู้สึกอย่างไรและมีความภูมิใจมากเหมือนกับกลุ่มของผมหรือไม่ ที่ได้มาศึกษาในสาขาวิชานี้   และในโอกาสต่อไปนี้กลุ่มของท่านคงจะไม่ขัดข้องที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มของผมเพื่อจะนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนี้ไปเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น ต่อไป

คำตอบ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

ในกลุ่มของดิฉันมีสมาชิกด้วยกัน7ท่าน ดิฉันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม สมาชิกทุกคนยังเหนียวแน่นดีไม่ย้ายไปไหน เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภูมิใจที่ได้ตัดสินใจมาศึกษาในโครงการนี้ทำให้เราทุกคนได้รู้จักกันและรักกันมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันในทุกๆวิชา ทุกคนมาที่นี่ไม่ได้หวังเพียงปริญญาบัตรอย่างเดียว ทุกคนใฝ่การเรียนรู้แต่ที่ได้รับแถมท้ายด้วยน่าจะเป็นนำใจและมิตรไมตรีที่ทุกคนมีให้กัน(ไม่ได้ชมน่ะคะบรรยากาศเป็นแบบนั้นจริงๆ) อยากบอกท่านเช่นเดียวกันค่ะว่าไม่ขัดข้องเลยยินดีมากด้วยซ้ำที่ได้เพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกัน