ต้องการเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ

ท่านใดทราบวิธีเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบบ้าง ขอความกรุณาช่วยตอบที  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบ