ตอบครูสามารถ

     สัจธรรมเป็นหนึ่งล้วน      เดียวกัน

 เซนพุทธซูฟีอัล                  เลาะห์เจ้า

เชื้อชาติต่างผิวพรรณ          ความเชื่อ    

ผู้ฝึกตนแล้วเข้า                  สู่แคว้นแดนธรรม

     ไทยสตรักเจอร์แต่งไว้      ใช้เรียน

สามารถอ่านพากเพียร            ไขว่คว้า

เฉลยหาอ่านได้เลียน              ลอกอย่า  ทำนา

Thinkdotcomอย่าช้า          โหลดได้ไม่หวง

 

คำตอบ