สังสัย

  ทำไมหนูไม่เอาภาพลง    ศูนย์อื่นจะได้รู้ว่า  ศูนย์กระนวนก็สวยเป็น

                                   จากผู้สังสัย

คำตอบ