โคลงสี่สุภาพ

อาย

กลอนที่เขียนไม่มีเอกโทษ โทโทษ ถือว่าผิดไหม

 

คำตอบ

โคลงก็คือโคลง  กลอนก็คือกลอน  แต่โคลงกับกลอนต่างเป็นร้อยกรอง

โคลงสี่สุภาพบังคับคำเอก ๗ โท ๔ ตามแผนผัง

ในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อกวีหาคำเอกที่มีรูปเอกไม่ได้กวีก็จะใช้คำเอกโทษแทน    เช่นเดียวกัน  กวีหาคำโทที่มีรูปโทไม่ได้  กวีก็จะนำคำโทโทษมาใช้แทน  ดังนั้นเอกโทษและโทโทษ  ไม่ใช่ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ

คำเอก คำโท ใช้ในการแต่งคำประพันธ์ประเภท "โคลง" และ "ร่าย"และถือว่าเป็นข้อ
บังคับของฉันทลักษณ์ที่สำคัญมาก ถึงกับยอมให้เอาคำที่ไม่เคยใช้รูปเอก รูปโท แปลงมาใช้
เอก และ โท ได้ เช่น เล่น นำมาเขียนใช้เป็น เหล้น ได้ เรียกว่า "โทโทษ"
ห้าม ข้อน นำมาเขียนเป็น ฮ่าม ค่อน เรียกว่า "เอกโทษ"

เอกโทษและโทโทษ นำมาใช้แก้ปัญหาได้ แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้เอกโทษและโทโทษ

ขอบคุนน้าค้า

พอดีหาทำรายงานอยู่พอดีเลย

ขอบคุณมากนะคะ

กำลังจะสอบค่ะ

เป็น ประโยชน์ มากๆเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ