เรื่องวุ่นของนวัตกรรม

ใครรู้บ้าง นวัตกรรมที่ควรจะเป็นสำหรับชีวิตคืออะไร
คำตอบ