เรียนเชิญเป็นวิทยากร CoP

เรียน อาจารย์นพ. พิเชฐ  บัญญัติ   

ผมอยู่ที่ ม.มหาสารคาม หากจะเรียนเชิญเพื่อเป็นวิทยากรเรื่อง CoP ประมาณภายในเดือน สิงหาคม 2550 นี้ ไม่ทราบจะสะดวกหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ 

วิชิต ชาวะหา
ม.มหาสารคาม
089-4161419
[email protected]

คำตอบ