ทำอย่างไรจึงมีพลัง

ศน.น่ารัก ขอสอบถามหน่อยนะครับว่า เราจะทำวิธีใดให้มีพลังขับเคลื่อนการศึกษาได้ครับ?
คำตอบ
not yet answered
คำดูถูกคือพลัง

ตอบ ศน.ปัญญา นะคะ

         ให้ทำด้วยใจ ไปให้ถึง ยื่นด้วยขา 2 ข้าง