ที่มาของพร้าวปราการ

คำตอบ
not yet answered
ศูนย์การเรียนรู้อำเภอพร้าวและอำเภอไชยปราการ เชียงใหม่

เป็นชื่อกลุ่มๆหนึ่ง  ที่ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตชาวอำเภอพร้าว 7 ชีวิต และชาวอำเภอไชยปราการ 3 ชีวิต รวมทั้งหมด 10 ชีวิตล้วนแล้วมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ความสำเร็จอีก 2 ปีข้างหน้า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประจำอยู่ศูนย์การเรียนรู้อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่คนละอำเภอแต่ความเข้าใจกันบวกกับความเคารพซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน ก็จะสามารถนำเรือหลวงลำนี้กลับเข้าสู่ฝั่งได้สำเร็จ

ทนัน ภิวงศ์งาม

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี  ความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข
          งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกอง ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จรับรอง จำไว้ทุกคนต้อง ทำงานก็ต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
          นึกถึงคราวครั้งไปช่วยให้การอบรมลูกเสือชาวบ้านที่โรงเรียนป่าแดง แม่ทะลบ ไชยปราการ ครับ