หนังสือเชิญพี่หนิงครับ

 •          ชื่อ พัชราภา
  ชื่อกลาง: 
  นามสกุล:อินทร์ชลิต
    
  คำหลัก: 
    
  อาชีพ:รับราชการ
  ตำแหน่ง:พยาบาลวิชาชีพ
  องค์กร/บริษัท:งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ
  ที่อยู่:กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อำเภอ:กันทรวิชัย
  จังหวัด:มหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์:44150
  ประเทศ:ไทย

ทำหนังสือถึงอธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครับ

e-mail [email protected]

คำตอบ

อาจารย์ขจิตคะ

 ได้ทำหนังสือเชิญคุณหนิงและครูอ้อยและส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
 • สิริพร  นามสกุล: กุ่ยกระโทก     อาชีพ: ครู ตำแหน่ง: ครู คศ.3 สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา องค์กร/บริษัท: สังกัด สพท.กทม.เขต2 จังหวัด: กรุงเทพฯ

  ประเทศ: ไทย

   ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สพท.กทม.เขต 2