เชิญเป็นวิทยากร สัมมนาที่เชียงใหม่ครับ

เรียนอาจารย์ครับ

ผมส่งเมล์เรียนเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรทางเมล์ แต่ทราบข่าวจากเพื่อนๆว่า เมลที่ส่งไปอ่านไม่ออก จึงขออนุญาติส่งข่าวเรียนเชิญมาทางนี้อีกครั้งหนึ่ง

ผมจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับKM และอบรมการใช้blog รวมทั้งพบปะชาว blogger ที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม เชิญอาจารย์บรรยายเกี่ยวกับ KM ในยุคปัจจุบันและความสำคัญของKMต่อองค์กร

รายละเอียดผมจะส่งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งครับ

เบอร์โทรผม 081 952 4075 ขอความกรุณาติดต่อกลับด้วยครับ

พิชัย กรรณกุลสุนทร

คำตอบ

ขอขอบพระคุณอาจารย์พิชัย...

  • ขออภัยครับ... งานมากเกิน และมีคำถามมากเกินจนต้องปิดส่วนข้อคิดเห็นในบล็อกบ้านสุขภาพ
  • ผมตอบรับอาจารย์ทางโทรศัพท์แล้ว

ขอเรียน...

  • ขอเรียนอาจารย์ว่า โปรดทำใจไว้ล่วงหน้า เพราะครั้งก่อนที่ มน. เชิญก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
  • กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เพราะผมเป็นเพียงผู้อาศัยโรงพยาบาลทำงาน
พิชัย กรรณกุลสุนทร

ขออภัยคุณหมอครับ

ขออนุญาตเปลี่ยนหัวข้อเป็น การใช้ bLog เพื่อสุขภาพ ในบ้านสุขภาพและบ้านสาระ ของคุณหมอครับ ผมจัดรายการไว้วันที่14 สิงหาคม ช่วงเช้า คุณหมอพอจะอนุเคราะห์ได้ไหมครับ กรุณาโทรกลับ 081-952-4075 ครับ

พิชัย กรรณกุลสุนทร
คุณหมอครับขออภัยที่ต้องขอเปลี่ยนหัวข้อ ทราบมาว่าคุณหมอไม่ถนัด ขอเปลี่ยนเป็น ในช่วงเรียนรู้จาก blogger แนะนำเรื่องการเขียนblogเชิงสาระสุขภาพ  ผมจะจัดรายการช่วงเช้าของวันที่ 14 สิงคม ตั้งแต่ 8.30-12.00 กับ blogger หลายๆท่าน หากคุณหมอไม่ว่างจะได้รบกวนเพียงครึ่งวันในวันที่ 14 ครับ หากตกลงผมจะได้จัดคิวและส่งกำหนดการให้ดูพร้อมหนังสือเชิญในวันพรุ่งนี้ครับผมเองสนใจศึกษาพระอภิธรรมเหมือนกันครับ เขียนหนังสือไว้ สองเล่ม อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณหมอเช่นกัน

 

พิชัย กรรณกุลสุนทร
คุณหมอครับขออภัยที่ต้องขอเปลี่ยนหัวข้อ ทราบมาว่าคุณหมอไม่ถนัด ขอเปลี่ยนเป็น ในช่วงเรียนรู้จาก blogger แนะนำเรื่องการเขียนblogเชิงสาระสุขภาพ  ผมจะจัดรายการช่วงเช้าของวันที่ 14 สิงคม ตั้งแต่ 8.30-12.00 กับ blogger หลายๆท่าน หากคุณหมอไม่ว่างจะได้รบกวนเพียงครึ่งวันในวันที่ 14 ครับ หากตกลงผมจะได้จัดคิวและส่งกำหนดการให้ดูพร้อมหนังสือเชิญในวันพรุ่งนี้ครับผมเองสนใจศึกษาพระอภิธรรมเหมือนกันครับ เขียนหนังสือไว้ สองเล่ม อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณหมอเช่นกัน