การเปิดบล็อก

เราควรจะเปิดไว้ไม่มากนะคะ

เราอาจเปิดเพื่อเขียนบันทึกเกี่ยวกับการทำงาน 1บันทึก

บันทึกเรื่องทั่วไป 1 บันทึก

จะทำให้คนเข้าถึงเรื่องที่เราอยากให้คนอ่านได้ง่ายกว่าค่ะ

ยินดีต้อนรับ blogger หน้าใหม่ค่ะ

คำตอบ