โพสต์รูปแล้วให้แล้ว

ลองเข้าไปดูน๊ะเพ่ แต่ไม่มีกล้องไปเลยของรูปกล้องคนอื่นมาลง
คำตอบ