สอนคิด

การสอนวิทยาศาสตร์จำเป็นไหมที่จะต้องทำการทดลอง

คำตอบ
not yet answered
สุรีพร

การสอนวิทยาศาสตร์ควรให้นักเรียนค้นหาโดยควบค่กับการทดลองตามระดับชั้นของนักเรียน