แบบสอบถาม

อายจังที่ถาม แต่ถ้าไม่รู้ให้กระจางก็คงเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร อย่างไร้ทิศทาง ...หนูนาจ๋า...ขอความรู้หน่อยนะคะ เรื่องการประเมินผลคะ สืบเนื่องจากแบบสอบถามความพึงพอใจ...

คำตอบ

ไม่แน่ใจว่าจะตอบว่าอย่างไรดี พี่อ้อช่วยถามอีกครั้งได้ไหมค่ะ

Atchara Sriparivatin
การหาค่าคะแนน ผลรวมของระดับความพึงพอใจมากที่สุดx5 (มากx4  ไม่แน่ใจx3  น้อยx2  ควรปรับปรุงx1)หารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผลลัพธ์คือค่าเฉลี่ยที่ต้องการใช่ไหมคะ  หรือคิดค่าเป็นร้อยละเลยเพราะตั้งค่าตัวชี้วัดไว้ 85% อยากทราบว่าการหาค่าคะแนนของทั้งสองแบบต่างกันอย่างไรคะ...ขอรบกวนหน่อยนะคะ...ขอบคุณคะ (เด็กศิลป์อ่อนคณิตศาสตร์แต่ได้รับมอบหมายให้ทำประเมินการใช้สถานที่ก็...สู้..สู้...คะ่่...ได้ต้นทุนเพิ่มขึ้น)
อดิศักดิ์

ไปตอบคำถามกันที่ไหนมา ผมจะมาอ่านซะหน่อย เลยไม่รู้คำตอบเลย....