Mental Model

    อาจารย์ครับ ผมสนใจเกี่ยวกับ Mental Model  ของSenge  ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลได้อย่างไรดี พอดีเห็นข้อเขียนของอาจารย์ เกี่ยวเรื่องนี้จึงอยากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องนี้ ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมีบ้างหรือไม่ ถ้าเป็นได้อยากได้ภาษาไทยก่อนนะครับเพราะจะเข้าใจได้เร็วกว่า ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบ

ขอโทษนะค่ะ ไม่มีจริงๆ ค่ะ

Mental Model  เป็นรูปแบบของความคิด ที่มีอยู่ในคนแต่ละคน  โดยรูปแบบความคิดนั้น จะส่งผลถึงการตัดสินใจ การคิด การสรุปสมมุติฐาน  

รูปแบบความคิด ของแต่ละคน มาจาก ประสบการณ์ ความเชื่อของแต่ละคน

จะเห็นได้จากการสนทนา ในวงสนทนาแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกัน 

ข้อที่ต้องระวังมาก คือ การตัดสินใจ หรือการสรุปสมมุตฐานต่างๆ มาจากการด่วนสรุป โดยใช้ Mental Model ของเราเอง ไม่ได้ใช้ หลักฐาน ข้อมูลมาประกอบ

จรรยา แผนสมบูรณ์

ถึง คุณอาภาพร ไม่ทราบว่ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ และขอขยายความรู้หน่อยได้ไหม นึกว่าขอแบ่งบันความรุ้นะครับ