หัวข้อเรื่องในการทำรายงานครั้งที่ 9

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันมีความสนใจเรื่อง พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 อันเป็นกฎหมายที่เป็นความสัมพันธ์ในระบบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งดิฉันเห็นว่าจะมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต - วิเคราะห์เชิงปรัชญามาพอสมควร จึงอยากใช้โอกาสตรงนี้มาศึกษาเรื่องที่ปรากฎในชีวิตจริงบ้าง ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ... ขอบคุณค่ะ ปล.เห็นว่าอาจารย์ไปเชียงใหม่ ดีจังนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยและมีสุขกับการเดินทางมาก ๆ ค่ะ
คำตอบ

ไม่ขัดข้องค่ะ ทำได้เลยค่ะ