สมาธิ

ทำอย่างไรคะจะให้เด็กนักเรียนมีสมาธิในการเรียน

คำตอบ
not yet answered
from danang
คือเด็กน้อยไม่สนใจเรื่องที่ครูจะสอนนั่นเอง  ถ้าเขาสนใจหันมามองดู  แล้วเขาชอบ  สมาธิก็จะเริ่มมา  เพราะฉะนั้น  ลองเปลี่ยนสไตล์สอนที่เด็กน้อยตามไม่ทันว่า  เราจะสอนอย่างไร  ลองๆ  อ่านนี่ดูอาจารย์  http://gotoknow.org/blog/tharabun/109760