การใช้caiในการสอน

ทราบว่าพี่ปราณีก็ใช้caiในการสอนเหมือนกันและผลิตเองด้วยหนูมีเรื่องการอ่านหนังสือ การบันทึกการอ่าน และการเขียนรายงาน หนูเคยเอาให้พี่ดูมั๊ยคะ เพื่อเนื้อหาใช้กับวิชาภาษาไทยได้แต่ไม่ทราบในระดับใด
คำตอบ