เรียนรู้จาก TV

ที่บอกว่าเรียนรู้จากใน TV แต่ละช่อง มีเวลาไหนบ้างคะ จะได้จัดตารางเวลาเพื่อการเรียนรู้ภาษา E
คำตอบ