การดูแลรักษาสุขภาพ

  อ.ตู่ มีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไร  และมีวิธีจัดการเจ้า ฟลุค อย่างไรครับ
คำตอบ