อยากทราบจัง

การทำ KM จะมีการขยายการอบรมให้โรงเรียนอื่นอีกไหมครับ
คำตอบ

โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง ผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนจะนำไปปฏิบัติค่ะ  แต่เรื่อง KM เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียน  จึงมีแนวโน้มที่จะนำไปขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆค่ะ