การท่องสูตรคูณ

อยากทราบว่านักเรียนสมัยนี้ทำไมถึงท่องสูตรคูณไม่ได้  ตามความคิดของพี่ว่าสูตรคูณมีความสำคัญซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

สูตรคูณมีความสำคัญมากค่ะ แต่นักเรียนสมัยนี้ชอบใช้เครื่องคิดเลขกับโทรศัพท์มือถือในการคิด ซึ่งสำหรับนักเรียน ม.5 สุอนุญาตให้ใช้ได้เพราะบางครั้งตัวเลขเป็นทศนิยมเยอะมาก
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ