ปัญหาการทำงาน

ในการทำงานปัญหาใดหนักใจมากที่สุด
คำตอบ