อยากทราบจัง

อยากทราบว่าสมาธิกับปัญญามันสัมพันธ์กันอย่างไรคับ
คำตอบ
สมาธิมีปัญญาเกิดโดยอัตโนมัติ