เทคนิคการสอน

เทคนิคการสอนนี้   ถ้านำมาใช้กับนักเรียน ม.ต้น  จะได้ผลแตกต่างกับ ม.ปลายไหมค่ะ

คำตอบ