อยากรู้

ตกลงว่าวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.กลับจากค่าย ม.1 - ม.3 หยุดหรือไม่คะ?  (ตอบผ่านบล็อกนะคะไม่ต้องหันมา)

คำตอบ
ข่าวดีจ๊ะ วันศุกร์ที่ 20  มีการเรียนการสอนตามปกติ สำหรับนักเรียนชั้น ม. ต้น  อาจมีครู ม. ปลายที่ไปเข้าค่ายบางท่านที่ต้องสอน ม. ต้นด้วย ก็ต้องเป็นไปตามสภาพ  แต่หากแลกคาบได้ (เอาอีกแล้ว) ก็แลกไว้ก่อน