สอบถามหน่อยค่ะ

ไปทั้งห้องเลยหรือค่ะ หรือไปเฉพาะกลุ่มที่สนใจ

คำตอบ