อยากทราบ

ท่านนั่งสมาธิบ่อยไหม
คำตอบ

ค่อนข้างบ่อย แต่ไม่ติดรูปแบบ นั่ง นอน หรือเวลาทำงาน
ทำน้อยแต่สม่ำเสมอคงมีประโยชน์ เกิดผลครับ