ผึ้ง

แจง
พี่  นักวิทยาศาสตร์  พิสูจน์ด้วยวิธีไหนค่ะว่าการสร้างรูปแบบนี้จะจุนำผึ้งได้มากที่สุด
คำตอบ