คิดเห็นอย่างไรกับการใช้Webblog

ตามที่ได้อบรมไปแล้ว คิดว่าจะสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนหรือขยายผลให้เพื่อนร่วมงาน ควรทำเอกสารระบุขั้นตอนการใช้เวปบล๊อกไม๊
คำตอบ
ครูภูวนาถบอกว่าไม่ต้องอบรมขยายผล แต่เราจะเป็นผู้รวบรวมบล็อกต่างๆ ภายในกลุ่มสาระของเรามาใส่ในบล็อก ในฐานะที่ครูมานะผิวผ่องเปิดบล็อกแล้วคุณจะเป็นคณะทำงานคนหนึ่งทันทีค่ะ