แวะมาเยี่ยมยาม

กราบเรียน ท่านอาจารย์ จันทร์ฉาย

 แวะมาเยี่ยมยาม และ มาให้กำลังใจ KM เติมเต็ม QA ครับ

คำตอบ