รบกวนทำหนังสือเชิญให้หน่อยนะครับ

 • นาย
  ชื่อจริง:พินิจ
  นามสกุล:พันธ์ชื่น
    
  คำหลัก: 
    
  อาชีพ:รับราชการ
  ตำแหน่ง:อาจารย์
  องค์กร/บริษัท:ม.ราชภัฏจันทรเกษม
  ที่อยู่:20/38 หมู่ที่ 8 แขวงจันทรเกษม
  อำเภอ:ลาดยาว
  จังหวัด:กรุงเทพฯ
  รหัสไปรษณีย์:

  10900

   

ทำหนังสือถึงอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครับผม

ขอบคุณครับ รอท่านอาจารย์ ดร กมลวัลย์ที่พระจอมเกล้าอีกท่านครับ ท่านขอดูตารางก่อน

คำตอบ

วันเวลาที่นัดหมายกันคือ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550  ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี  อาคาร 12 ชั้น 2   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     ขอรบกวนแจ้งจำนวนที่จะมาด้วยค่ะ   จะได้เตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน    หากท่านใดจะนำรถมาด้วยกรุณาแจ้งเลขทะเบียนให้ดิฉันทราบภายในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550  เพื่อดิฉันจะได้ประสานงานกับกองอาคารสถานที่ให้จองที่จอดรถไว้ให้ค่ะ    วันนั้นคงจะแชร์ประสบการณ์กันนะคะ   ไม่ต้องเป็นทางการมากค่ะ

 

ผศ. อรพิน เหล่าประเสริฐ

มีคำถามเช่นกันค่ะ

 • ออกจดหมายในนามอาจารย์อรพิน  เหล่าประเสริฐ  ได้หรือไม่
 • จะให้เขียนว่า "เรื่อง" อะไร
 • รายละเอียดการเชิญมีอะไรบ้างคะ
 • ตั้งแต่เวลาเริ่มต้น 10.00 และให้สิ้นสุดเวลาเท่าใด
 • ส่งจดหมายทางใด   ถ้าส่งทางไปรษณีย์เกรงว่าจะใช้เวลานาน   ส่งเป็นอีเมล์ได้ไหม  โดยมีการสแกนลายเซ็นไปด้วย

ขอบคุณค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
 • มายิ้มๆๆครับอาจารย์
 • ถ้าใช้การตอบคำถามครั้งแรกใช้ที่ตอบคำถามครับ
 • ออกในนามคณะหรือภาควิชาก็ได้ครับ
 • เรื่องเชิญวิทยากร
 • เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้
 • ส่ง mail ก็ได้ครับ จะหา mail พี่เขามาให้นะครับ เวลาตามแต่ที่เหมาะสม แค่ช่วงเช้าใช่ไหมครับ
 • ขอบคุณครับ
ขจิต ฝอยทอง
 • mail และเบอร์โทรอาจารย์พินิจครับ
 • 20/38 หมู่ที่ 8 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร: 02-541-7159 โทรสาร: 02-930-0131

  คณะครุศาสตร์ โทร. 02-942-6900-99 ต่อ 2001

  Website : http://www.geocities.com/thaibrains99

     E-Mail : [email protected]
ผศ. อรพิน เหล่าประเสริฐ

อาจารย์ขจิตคะ  

 • หาที่ตอบคำถามไม่เจอค่ะ
 • จดหมายไม่สามารถออกในนามคณะหรือภาควิชาได้ค่ะ   เพราะเป็นการเชิญส่วนตัวของกลุ่มอาจารย์ที่ใช้ Blog
 • จะทำอย่างไรดีคะ
ขจิต ฝอยทอง
 • เชิญในนามของอาจารย์ได้ครับ
 • ไม่น่ามีปัญหา
 • ผมไม่ต้องใช้ครับ
 • แต่พี่ Handy เป็นข้าราชการค่อนข้างยุ่งหน่อย
 • ขอบคุณครับ
DSS "work with disability" ( หนิง )

มาแอบดู  อิอิ

ผศ. อรพิน เหล่าประเสริฐ

เรียนเชิญคุณหนิงและสมาชิกท่านอื่น ๆ ด้วยนะคะ  ถ้าสะดวกในวันเวลาข้างต้นก็ขอเชิญค่ะ   จะได้มีการแชร์ประสบการณ์ของหลาย ๆ ท่าน

ขจิต ฝอยทอง
 • ดีๆๆเชิญพี่หนิงเสียเลย
 • ลืมไปว่าพี่หนิงไปกรุงเทพฯกับพ่อครูบา
 • พี่หนิงสนใจไหมครับ
DSS "work with disability" ( หนิง )

จุ๊ย์ๆ  อย่าเอ็ดไปคะ อาจารย์ขจิต   อิอิ