แหล่งศึกษาดูงาน

จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งที่ศึกษาดูงานพร้อมที่พักในการศึกษาการเรียนรู้วิถีชุมชน หรือชุมชนที่มีวิถีแบบพอเพียง อยากทราบจ้า

คำตอบ
not yet answered
มีครับ
-บ้านใหม่วังผาปูน  หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  ชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2550