หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เรียน ท่าน อาจารย์ จารุวัจน์

 การอบรมผู้ประเมิน IQA ของทบวง จะจัดที่ภาคใต้ที่ ม.วลัยลักษณ์ ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๕๐ ครับ

คำตอบ
ขอบคุณมากครับ
JJ
ยินดีครับ ท่านอาจารย์ ที่ได้ แจ้งข่าว ให้ท่านทราบครับ