คำถามเรื่องหัวข้อรายงานชิ้นที่ 9

สวัสดีครับอาจารย์ ผมสนใจเรื่องร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน ทางปัญญาและพาณิชย์ พ.ศ.                                        ขอความกรุณาอาจารยให้ความเห็นเกี่ยวกับ การนำเสนอหัวข้อเรื่องนี้ด้วยครับ

คำตอบ

เอาเลย ยังไม่มีใครจองเรื่องนี้

เริ่มต้นศึกษาเลย

LiLa
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไว้จะรออ่านนะ ...