การคิด

 

การสอนให้เด็กคิด จำเป็นต้องสอนทุกครั้ง หรือทุกแผนการจัดการเรียนรู้ไหมคะ

คำตอบ
not yet answered
Mrs Dusita Moxi Sombatnant

คำถามเป็นการถามทดสอบBlog

ขอตอบเลย ว่าการสอนจำเป็นมากต้องให้เด็กได้ติดทุก ๆ ชั่วโมงที่เข้าสอนจ้า