ทำไม

ทำไมกลุ่มบ้านห้วยอีค่างสร้างบล็อกสมุดไม่ได้
คำตอบ