คำบัญญัติ

ธัญจิรา

อยากถามว่าคำว่า ถนน กระท่อม ตำรวจ กระป๋อง

คำบัญญัติมีหรือเปล่าค่ะแล้วถ้ามีคืออะไรค่ะ

ขอบมากมากคุณค่ะ

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

หนูควรใช้เครื่องนี้ ค้นข้อมูลโดยใช้คำสำคัญใส่ลงไป

  http://www.google.co.th/  พิมพ์ศัพท์บัญญัติ  มันก็จะขึ้นมาเต็ม

หนูก็คลิกเขาไปดูทีละอัน  ว่ามีคำที่หนูต้องการหรือไม่

http://gotoknow.org/blog/saisin1/35240

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

http://thaiarc.tu.ac.th/itvocab.htm

http://gotoknow.org/blog/saisin1/35296

http://learners.in.th/post/tag/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4

มีอีกมากค่ะ  หนูต้องใช้เครื่องมือดังกล่าว สืบค้น  แล้วคลิกเข้าไปดูโดยกากรอ่านแบบสำรวจ 

คำศัพท์บัญญัติ คำว่า โปรแกรม