ทำไมบันทึกของLemonhoney..ไม่ขึ้นใน..Api..Sdudy03

ทำไมบันทึกของLemonhoney..ไม่ขึ้นใน..Api..Sdudy03ค่ะอาจารย์หนูพิมพ์ไปหลายบันทึกแล้วค่ะ...ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะอาจารย์
คำตอบ
  • อาจเป็นไปได้หลายสาเหตุ
  • แต่เหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือ เราตั้งค่าว่า "ไม่ให้แสดงข้อคิดเห็น"
  • ถ้าเป็นอย่างที่ว่า แก้เป็น "อนุญาตให้แสดงข้อคิดเห็น" ตรงท้ายบันทึก (ด้านล่าง) ครับ