สอบถามเกี่ยวกับ BI

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์เรื่องผลกระทบในทางลบ ของการนำ Business Intelligence ไปใช้งานในองค์กรค่ะ  ไม่ทราบว่า BI มีผลกระทบทางลบอะไรบ้างเหรอคะ

แล้วก็อยากทราบถึง ความเหมาะสมของ BI application ยี่ห้อต่างๆ กับ ลักษณะขององค์กรแต่ละประเภทค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ