ละบาป สร้างกุศล ...ฯลฯ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

การไม่ทำบาปทั้งปวง   การทำกุศลให้ถึงพร้อม  และการชำระจิตของตนให้ขาวรอบ  เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เพื่อให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติในภพนี้ ใช่หรือไม่?
คำตอบ

ใช่ครับ......... หน้าที่ของมนุษย์ที่เป็นหลัก คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง  ทำบุญสร้างกุศลให้เป็นเสบียงสำหรับโลกนี้ และโลกหน้า  และชำระจิตของตนให้ขาวรอบ  เหตุเพราะว่า จิตที่ติดมาจากอดีตชาติมักจะมีวิบากกรรม  การมีวิบากกรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถ้าเป็นกรรมดี ก็จะเป็นกรรมหยาบ ๆ เช่น ทำบุญใส่บาตรทำบุญสร้างอุโบสถ วิหาร ที่เป็นวัตถุส่วนใหญ่ จะได้รับผลชอบหน้า

แต่ถ้าได้บำเพ็ญเพียร รักษาศีล  รักษาพรหมจรรย์ ปฏิบัติสมาธิ มักไปเกิดในเทวโลก และพรหมโลก ไม่เกิดเป็นมนุษย์ ส่วนกรรมไม่ดี เป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้มนุษย์ต้องเกิดมาเพื่อรับกรรม  รับทุกข์ แต่การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีข้อดีอยู่ที่สร้างบุญ สร้างกุศล และปฏิบัติธรรมได้ แต่ข้อเสียก็มีคือ เมื่อเราไม่มีหลักในชีวิต ชีวิตก็จะดำเนินไปตาม กิเลส  และตัวตัณหา อวิชชา ทำชั่วมาก ๆ เข้าก็ไปจุติในยมโลก ไม่ได้เกิดอีกเหมือนกัน แต่ทรมานครับ  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราควรเร่งหาวิชชา  เพื่อไปเสวยวิมุตติ(สู่การหลุดพ้นจากทุกข์เวทนา) อีกที่หนึ่งครับ

ครูอ้อย แซ่เฮ
ขอบคุณค่ะ
นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสธรรมครับ.....คุณครูอ้อยครับ...ขอความสุขจงมีแด่คุณครูอ้อยครับ...

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทำบุญสร้างศาลาวัดซับทรายทอง ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่เจริญ ชาวบ้านส่วนใหญ่รายได้น้อย ศาลาสร้างมาแล้วหลายปียังไม่แล้วเสร็จ

ยังขาดหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ลายหน้าบัน (ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า) ช่วงนี้เป็นฤดูฝนลมพัดแรง

พัดเข้าทางหน้าต่างทำให้ดอกไม้ กระถางธูปเทียนกระจัดกระจายอยู่เสมอ

ผู้มีจิตศรัทธาผ่านไปลองแวะเข้าไปดูได้นะครับ อยู่ติดถนนลาดยาง เดินทางสะดวก

ทำบุญสร้างศาลาวัดได้บุญและได้กุศลมากครับ

พระและชาวบ้านจะได้มีศาลาวัดเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนาครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอาจารย์จรัญ

(เจ้าอาวาสวัดซับทรายทอง) โทร.086-935-5680

นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล

อนุโมทนา สาธุครับ ....จะเผยแพร่ต่อไปครับ