ซาบซึ้ง

  • แสนซาบซึ้ง ตรึงตรา อ.ภาทิพ
  • ท่านยื่นหยิบ วจี ไมตรีให้
  • ผู้เชี่ยวชาญ วิชา ภาษาไทย
  • จากแดนใต้ ปราชญ์หญิง ผู้ยิ่งยง
  • ผมเป็นเพียง นักกลอน ที่อ่อนหัด
  • ไม่เจนจัด ลีลา พญาหงส์
  • ขอเป็นกา ถลาร่อน ตามดอนดง
  • แต่ประสงค์ เรียนรู้ กับครูกานท์

 

คำตอบ
ขอบคุณค่ะ
ภาทิพ

ครูภาทิพ       : เลียบเคียงถามชาวสุพรรณครั้นพบปะ
                       ครูพิสูจน์นะค่ะรู้จักไหม

ชาวสุพรรณ :  โอ เขาชั้นครูเรื่องแหล่แน่กว่าใคร
                        แข่งคราใดที่หนึ่งซึ่งรู้กัน

ครูภาทิพ    :   อ๋อ! เขามาทักอักษรเป็นกลอนฝาก
                      เห็นประวัติล้วนมากการสร้างสรรค์
                      ภูมิปัญญาแหล่งเรียนเพียรรักษ์บรรพ์
                      หวังสืบสานสานสายสุพรรณจึงศรัทธา

                     แสนเสียดายครูไม่มาคราครั้งนี้
                    เขาอบรมบ่มชี้ดีนักหนา
                    จึงอดฟังเพลงแหล่แต่บุราณมา
                    ไว้คราวหน้าคงมีหวังฟังแหล่เอย

สวัสดีค่ะ  ดิฉันได้ไปอบรมแกนนำการสอนอ่านเก็บใจความ สรุปความที่บางกอกพาเลซ  พบรุ่นพี่ผู้หญิงร่างท้วม ๆ น่าจะมาจากโรงเรียนอาจารย์นะคะ  ก็เลยถามไถ่ไป

              ดิฉันเคยทำงานสื่อร่วมกับ อ.ศรีอัมพร อ.วนิดา   และคณะจากสุพรรณ  ขอชื่นชมว่าเก่งกันทุกคนเลยค่ะ