สอบถามกลอนความเสี่ยง A-I

จำไม่ได้แล้วว่าวันไหนที่อาจารย์อัจฉราเคยลงกลอนสำหรับท่อง A-I ของระดับความรุนแรงของยาของสถาบันรบกวนช่วยส่งข้อมูลให้ทีครับที่mail นี้

[email protected]

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

ภก.ณัฐพล ผลโยน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

คำตอบ