ช่วยผมด้วย

Cmgeorge

ผมอยากทราบเกี่ยวกับ จิตระปทาฉันท์8คับ

คำตอบ
ตอบให้แล้วนะคะ
ภาทิพ

สวัสดีค่ะ

ขอโทษด้วยที่ตอบช้าเพราะไปราชการ
แหล่งเรียนรู้เรื่องฉันท์ http://www.st.ac.th/bhatips/chan_poem.html

ภาทิพ

๑. วรรคหนึ่งมี ๔ คำ นับ ๒ วรรค หรือ ๒ กลอนเป็นหนึ่งบาท ๒ บาทเป็นหนึ่งบทเพราะบาทหนึ่งมี ๘ คำ จึงเรียกว่าฉันท์ ๘ บาทแรกเรียกบาทเอกหรือบาทขอน บาทหลังเรียกบาทโทหรือบาทคู่ เรียกเหมือนกันเช่นนี้ทุกฉันท์

๒. เครื่องหมาย ๐หมายความว่าครุ  ส่วนวงกลมที่มีหางด้านล่างหมายถึงลหุ นอกจากนั้นเป็นครุ

๓. สัมผัสให้ดูตามเส้นโยง คำที่ ๔ ของวรรคที่ ๑ ซึ่งสัมผัสกับคำที่ ๓ในวรรคที่ ๒ นั้นบางทีก็ไม่นิยม

๔. จิตรปทาแนท์ นิยมแต่ง ๒ บทคู่กันเป็นตอนหนึ่ง เมื่อขึ้นตอนต่อไป ต้องย่อหน้าทุก ๆ ตอน และต้องให้คำกสุดท้ายบทที่ ๒ ของตอนต้นสัมผัสกับคำสุดท้ายของบทที่ ๑ ของตอนต่อๆ ไป ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ จะแต่งยาวเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องสัมผัสกันเช่นนี้เสมอ
จะจบลงในบาทเอกไม่ได้

๕. จิตรปทาแนท์ หมายความว่าฉันท์ที่มีส่วนหรือข้อความไพจิตรงดงาม

ที่มา : กำชัย  ทองหล่อ  หลักภาษาไทย รวมสาส์น (1977) จำกัด  กทม 2547

 

อยากทราบแผนผังคำประพันธ์ของจิตระปทา กับอินทวงส์คะ ที่ครูเคยตอบในกระทู้แผนผังมันไม่ขึ้รค่ะ
ภาทิพ

ตัวดิฉันเองมองเห็นคงเป็นเพราะภาพอยู่ในเครื่องนี้

  ทำให้แล้วไม่ทราบจะมองเห็นรึเปล่านะคะ

http://www.st.ac.th/bhatips/images/intawong01.gif

http://www.st.ac.th/bhatips/images/intawong02.gif

 

http://www.st.ac.th/bhatips/images/jitchan2.gif

http://www.st.ac.th/bhatips/images/jitchan1.gif

ที่มา : กำชัย  ทองหล่อ  หลักภาษาไทย รวมสาส์น (1977) จำกัด  กทม 2547