การส่งงานเป็นสิ่งที่สำคัญ

จะทำอย่างไรถึงจะส่งงานให้ทัน (ให้เพื่อนนักศึกษาออกความคิดเห็นด้วย :- จากกาก๊าไดโนเสา)
คำตอบ
not yet answered
กลุ่มปางโม่พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เชียงดาว
การส่งงานให้ทัน จริงๆ แล้วก็ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราตั้งใจที่จะทำ ดังนี้ 1.เมื่อได้รับหมอบหมายงาน ทำความเข้าใจเนื้องาน 2.ปรึกษาอาจารย์ช่วยสอน หรือ เพื่อนนักศึกษา 3.ลงมือทำทันที สิ่งสำคัญคือการจัดการเรื่องเวลา แต่ทางกลุ่มก็ยังมีปัญหาเรื่องการส่งงานอยู่ เพราะไม่ได้ทำตามวิธีการดังกล่าว แตก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
กลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูล ศูนย์เรียนรู้ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชอบพูดเรื่องจริงอยู่เรื่อยทำได้อะเปล่า  อะล้อเล่น!