กิเลส กรรม วิบาก

กิเลส   กรรม   วิบาก
คำตอบ
not yet answered
welcome
ครูหนุ่ม

ทราบมาว่า...

 

ครูหนุ่ม

กิเลส  คือสิ่งเศร้าหมอง  ถ้าเรามีกิเลสจะเกิดตัณหาคือความอยาก  อยากได้โน้นอยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุด  รวยแล้วก็อยากรวยอีกไม่มีเมืองพอ  ไม่พอเพียง  คนจนก็อยากมีอยากได้อยากเป็น  อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี่  จึงเป็นเหตุให้คนทำกรรม   กรรม  คือกระทำ  ทำดี  และทำชั่ว  เรียกว่า บาป  ทำดีเรียกว่า กุศล หรือบุญ   คนทำบุญมากจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และหน้า คนทำบาปหรือทำชั่วไว้มากจะมีความทุกข์ใจทั้งในชาตินี้และชาติหน้า  ตายแล้วไปทุคติ    ส่วนคนทำดีตายแล้วจะไปสู่สุคติ  เรียกว่าวิบาก  วิบากคือผลของกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำ  ต้องรับผลกรรมนั้นแน่นอน  ตาหลักกฎแห่งกรรมที่ว่า  ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว  คนทำดีไปสวรรค์  คนทำชั่วไปนรก   เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธไม่ควรประมาท  อย่างน้อยต้องรักษาศีล  5   ฝึกสมาธิ   ปัญญา  ...พาชีวิตเราและครอบครัวปลอดภัยจากบาปกรรมทั้งปวง ....

ครูหนุ่ม